Асоціація

Всеукраїнська Асоціація автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) є добровільною громадською некомерційною організацією, яка створена в 1999 році для координації зусиль, спрямованих на захист законних прав і фінансово-економічних інтересів підприємців — операторів автомобільного ринку України, розвитку і регулювання автомобільного ринку України.

Метою діяльності Асоціації є координація та об’єднання зусиль Учасників на захист економічних, виробничо-технічних та соціальних інтересів, організація автомобільного ринку в Україні на цивілізованих засадах добросовісної конкуренції та взаємодії на основі спільної заінтересованості.

Основними напрямками діяльності Асоціації є:

 • Сприяння в розвитку комерційної діяльності в галузі продажу автомобілів іноземного виробництва, створення умов для підвищення якості надання сервісних та супутніх послуг.
 • Представництво інтересів Учасників Асоціації в відносинах з державними центральними та місцевими органами влади та управління, громадськими органами та організаціями.
 • Участь в підготовці проектів Законів України та підзаконних актів (в тому числі альтернативних), що стосуються сфери діяльності Асоціації та її Учасників, розроблення пропозицій щодо удосконалення державного регулювання торгівлі автомобілями.
 • Організація та участь в автомобільних виставках, презентаціях, інші рекламно-інформаційні заходи.
 • Інформування споживачів, підприємств, організацій та державних органів про заходи Асоціації щодо умов діяльності Учасників Асоціації з продажу автомобілів та надання сервісних та супутніх послуг.
 • Участь у заходах, пов’язаних з обговоренням та розробкою питань щодо встановлення вимог сертифікації до автомобілів, запчастин, вузлів, агрегатів, додержання вимог якості, екологічної безпеки, застосування нових технологій сервісу та ремонту тощо.
 • Координація спільних заходів, інвестиційних та інших комерційних проектів Учасників Асоціації.
 • Інформування споживачів та громадськість щодо діяльності офіційних імпортерів, дилерів та дистриб’юторів автомобілів іноземного виробництва.
 • Організація і проведення добродійних, милосердних заходів
 • Відстоювання інтересів Учасників Асоціації перед монопольними структурами.
 • Перешкоджання намаганням недобросовісної конкуренції на автомобільному ринку України.
 • Надання практичної допомоги Учасникам Асоціації з встановлення ділового співробітництва, прямих зв’язків і створенні спільних підприємств з українськими та іноземними партнерами, маркетинг і комерційні прогнози, вивчення кон’юнктури світових та внутрішніх ринків.
 • Інформаційне забезпечення Учасників Асоціації та консультаційні послуги в сфері діяльності Асоціації.
 • Представництво професійних інтересів автомобільних імпортерів і дилерів в міжнародних організаціях.
 • Сприяння розвитку автомобільного спорту, надання допомоги спортивним клубам в проведенні спортивних заходів.
 • Інші дії та заходи, які не суперечать чинному законодавству.

Окремим напрямком діяльності ВААІД є організація та проведення під егідою Асоціації автомобільних виставок.

Керівництво ВААІД

Генеральний директор ВААІД

Назаренко Олег Юрійович

Назаренко Олег Юрійович — академік Транспортної Академії України, — Заступник Голови Ради автомобілістів при Кабінеті Міністрів України.

 

Вищим органом ВААІД є з’їзд, в період між скликаннями з’їзду вищим органом Асоціації є Правління ВААІД. Безпосередньо виконавчі функції управління здійснюються Дирекцією, яку очолює Генеральний директор.

Організаційна структура Дирекції складається з департаментів Асоціації та інших підрозділів по напрямках діяльності та проектах, які впроваджуються Асоціацією в життя:

 • Департамент аналізу, прогнозування і розвитку — група з формування політики, лобіювання владних структур стосовно політичних, законодавчих та технічних питань;
 • Департамент Ринкової інформації, освіти та права — група з питань по наданню послуг з загальною інформаційною базою «Підприємництво в автомобільному секторі України»
 • Департамент ЗМІ — група зв’язку з засобами масової інформації.

Створений штат Дирекції ефективно і мобільно розподіляє обов’язки та обробляє весь потік інформації.

01004 Україна, м. Київ, вул. Велика Житомирська , 17, офіс 19. Телефони: +380 (93) 66 191 77, +380 (99) 07 58 716, +380 (50) 311 07 15

powered by pavloff-studio